Арматур, цемент нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Арматур, цемент нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

 

      Монгол Улсын Засгийн газар, Монгол банкны хооронд байгуулсан "Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх харилцан ойлголцлын санамж бичиг"-ийн хүрээнд Монгол банкны Ерөнхийлөгч, Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2013 оны А2/06 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан Дэд хөтөлбөрт зайлшгүй импортлох шаардлагатай барилгын материал (цемент, арматур)-ын үнийг тогтворжуулах зорилт туссантай холбогдуулан доорхи нөхцөл шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгжүүдийг энэхүү хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.
 
Үүнд:
1.      Барилгын арматур, цемент нийлүүлэгч, 2-3 жилийн ажлын туршлагатай аж
ахуйн нэгж байх
 
2.      Олон улсын стандартын шаардлага хангасан чанарын сертификаттай
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
 
3.      Арматур, цементийг хамгийн бага үнээр зах зээлд нийлүүлэх
 
4.      Жилийн хүү нь 3,8%
 
Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн аж ахуйн нэгжүүд 2013 оны 3 дугаар сарын 10-ны дотор “Хаан”, “Хас”, “Хадгаламж”, “Голомт”, “Худалдаа хөгжлийн банк”-нд хандана уу.

 

Холбоотой мэдээ