Нийслэлийн бүсийн хөгжлийн/Дагуул хот, тосгод/ чиг хандлага

Нийслэлийн бүсийн хөгжлийн/Дагуул хот, тосгод/  чиг хандлага

       Одоогийн төлөвлөлтөөр нийслэл Нийслэлийн буюу Улаанбаатар бүсийн хүрээнд 2030 онд 1650.0 мянган хүн амтай, үүрэг зориулалтын ангилагдсан нутаг дэвсгэртэй, өөрийн хөгжлийн онцлого бүхий аж үйлдвэр, эрчим хүч, уул уурхай, хөдөө аж ахуй хөгжсөн, сайтар хөгжсөн зам тээврийн сүлжээтэй бүхий дагуул хотуудтай байхаар тооцсон болно.
       Дагуул хот суурингууд болох Налайх, Багануур, Багахангай, Эмээлт-Аргалантыг Улаанбаатарын бүс буюу нийслэлийн цаашдын хөгжлийн чиг хандлагатай нягт уялдуулж аж үйлдвэр эрчим хүч, уул уурхай, анхан шатны болон боловсруулах үйлдвэр, терминал, ложистик дагнан хөгжсөн хотууд, Туул-Шувуу, Жаргалант, Био-Сонгино, Гацуурт, Тэрэлж, Хөшигтийн хөндий г.м хот суурингуудыг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, агаарын тээвэр, ложистикийн төв болгон хөгжүүлэхээр тус тус төлөвлөж байна. Дагуул хот суурингуудад нийтдээ 350-400,00 мянган хүн ам оршин суух ба дагуул хот, суурингуудыг хооронд нь холбосон автозам, тээврийн дэд бүтцийг шинээр байгуулна. Эдгээр арга хэмжээг авснаар Улаанбаатар хотын төвлөрөлийг бууруулахад мэдэгдэхүйц түлхэц болно.


Дагуул хот тосгодын хөгжлийн шийдлүүд


        Налайх дүүргийн хувьд Үйлдвэр, аялал жуулчлалыг түлхүү хөгжүүлэх бол Багануур дүүрэг нь 2030 он хүртэл 70 орчим мянган хүн амтай уул уурхай, эрчим хүч, хими технологи, барилгын материалын үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн аж үйлдвэрийн хот болно. Эмээлт-Аргалант нь 15 орчим мянган хүн амтай шинээр байгуулагдах дагуул хот байх юм. Хөгжүүлэх үйлдвэр нь ноос ноолуур, арьс ширний анхан шатны боловсруулалт, тээвэр ложистик, бөөний худалдаа, хүнсний жижиг дунд үйлдвэрлэл байна. Туул-Шувуу нь Улаанбаатар хотын хүн амыг хүнсний нарийн ногоо, гахай шувууны махаар хангах гол ХАА-н үйлдвэрлэл дагнан хөгжих ба 12,000 орчим хүн амтай байна. Энд гахай шувууны эрчимжсэн аж ахуй, хүнсний нарийн ногооны хүлэмжийн аж ахуй, хүнсний бүтээгдэхүүн боловсруулах жижиг дунд үйлдвэрлэл, сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл зонхилон хөгжинө.

       Био-Сонгино нь 6 орчим мянган оршин суугч бүхий дагуул суурин байна. Хөгжүүлэх чиглэл нь малын эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэл, амралт сувилал, нано-биотехнологи.  Өлзийт нь 5 мянган байнгын оршин суугчтай дагуул суурин байх ба гол төлөв хотын иргэдийн зуслан, туслах аж ахуйн чиглэлээр хөгжинө. Үүнд: төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, хүнсний нарийн ногооны хүлэмж зэрэг багтана. Гачуурт дагуул суурин 7 мянган оршин суугчтай байх ба гол төлөв амралт зугаалга, байгалийн аяллын чиглэлээр хөгжинө. Партизан-Жаргалант нь 13 орчим мянган хүн амтай дагуул суурин байна.

      Уг суурьшил нь 361-ийн гарам, Рашаант 0442, Партизан-Жаргалант гэсэн 3 суурингаас бүрдэх бөгөөд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл дагнан хөгжинө. Аэро ситийг /Хөшигийн хөндий/  шинээр барих олон улсын нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн байгуулах бөгөөд 100,000 хүн ам оршин сууна. Зонхилох үйлдвэрлэл нь агаарын тээвэр, мэдээлэл технологи, худалдаа үйлчилгээ, бизнесийн төв, ложистик байна. Оюутны хотхоныг /Шивээтийн хөндий/ шинээр байгуулна. Энд их дээд сургуулиуд төвлөрч сургалт, эрдэм шинжилгээний судалгаа чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ба багш оюутны байр орон сууц, бүх төрлийн үйлчилгээ төвлөрсөн 100,00 мянган хүн амтай хотхон байна.

 

Холбоотой мэдээ