Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг авахад бүрдүүлэх материал

Орон сууц эзэмших эрхийн бичиг авахад бүрдүүлэх материал

                Нийслэлийн захирагчийн албанд орон сууц эзэмших эрхийн бичгээ шинээр авах гэж байгаа болон, гэрчилгээгээ үрэгдүүлсэн, эзэмшигчийн нэр шилжүүлэх тохиолдлоор орон сууц эзэмших эрхийн бичиг авахаар хандаж буй иргэд дараахи материалыг бүрдүүлэх шаардлагатай.
 

Шинээр орон сууцны эзэмших эрхийн бичиг авах тохиолдолд:


•    Өргөдөл
•    Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
•    Орон сууц ашиглалтын конторын тодорхойлолт
•    Орон сууц хувьчлах товчооны тодорхойлолт
•    Иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбар
•    2 хувь зураг
•    Ордерийн мөнгө тушаасан баримт.
 

Үрэгдүүлсэн тохиолдолд:


•    Өргөдөл
•    Нийслэлийн архивын газрын лавлагаа
•    Хүчингүйд тооцуулахаар зарлуулсан сонингийн эх хувь
•    Орон сууц хувьчлах товчооны тодорхойлолт
•    Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
•    Орон сууц ашиглалтын конторын тодорхойлолт
•    Иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбар
•    2 хувь зураг
•    Ордерийн мөнгө тушаасан баримт.
Нэр шилжүүлэх тохиолдолд:
•    Өргөдөл /шилжүүлэгч, шилжүүлэн авагч/
•    Урьд бичигдсэн ордерийн эх хувь
•    Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
•    Орон сууц ашиглалтын конторын тодорхойлолт
•    Орон сууц хувьчлах товчооны тодорхойлолт
•    Шилжүүлэгч, шилжүүлэн авагчийн иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбарууд
•    Шилжүүлэн авагчийн 2 хувь зураг
•    Ордерийн мөнгө тушаасан баримт.


Эзэмшигч нас барсан тохиолдол нэр шилжүүлбэл:


•    Өргөдөл
•    Шинээр эзэмшигч нас барсан хүний албан ёсны өв залгамжлагч болохыг нотлох баримтууд

үүнд: төрсөн хүүхэд бол төрсний гэрчилгээ, архивын лавлагаа, 2 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй бол бусад хүүхдүүдийн зөвшөөрөл, эхнэр нөхөр бол гэр бүлийн баталгаа, төрөл садан ба асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч бол дүүргийн засаг даргын тодорхойлолт


•    Орон сууц хувьчлах товчооны тодорхойлолт
•    Хорооны засаг даргын тодорхойлолт
•    Орон сууц ашиглалтын конторын тодорхойлолт
•    Иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбар
•    2 хувь зураг
•    Ордерийн мөнгө тушаасан баримт.


Ордерийн мөнгө тушаах данс:


•    Хадгаламж төв банк.
•    ОСНААУГ.
•    Данс-10210000115
•    Ордерийн үнэ 3000 төгрөг.


Эдгээр баримтыг буруу юм уу дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд хүлээж авахгүй ба орон сууц эзэмших эрхийн бичиг олгогдохгүй.
Хуурамч баримт бүрдүүлсэн тохиолдолд Захирагчийн Ажлын Алба хариуцлага хүлээхгүй.
Орон сууц эзэмших эрхийн бичигтэй холбоотой аливаа маргаанаар шүүх хуулийн байгууллагад хандах нь зүйтэй.
 

Холбоотой мэдээ