Модон материал

   Модон материал бол дулаан дамжуулалт бага, бат бэхтэй, эзлэхүүний масс бага, боловсруулахад энгийн, тусгай элементүүдийг бэхлэхэд хялбар, хүйтэнд тэсвэртэй, олон хиймийн агентыг эсэргүүцэх чадвартай зэрэг давуу талуудтай учраас эрт үеэс барилгад өргөн хэрэглэж ирсэн юм. Үүний зэрэгцээ модны дутагдалтайтал нь нэг төрлийн бус бүтэцтэй, чийг таталт ихтэй, хялбар гэмтэж, ялзрах ба мод өөрийн өгөгдсөн хэмжээг өөрчлөж тахийж, мушгиран гажилтанд орох, галд шатамхай тул өарилгын шинж чанарыг бууруулдаг.

     Гаулин, дүнз, банз, брус, шпал зэрэг уламжлалт материал ашиглахын зэрэгцээ, модны хаягдлаар төрөл бүрийн эдлэл (үртсэн ба зоргодсон хавтан г.м), наамал модон бүтээцийг өргөн хэрэглэх шаардлагатай юм.

Холбоотой мэдээ