цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил

Танилцуулга

«маргадтражу» нь 2007 онд байгаль орчноо хамгаалах нөхөн сэргээх, цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахаар үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд  Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх, чиглэлийн ажлуудыг аж ахуй нэгж болон албан байгуулгын захиалгаар стандарт шаардалгын дагуу хийж гүйцэтгэж ирсэн.

Зорилго:

Монголын орныхоо байгаль орчныг хамгаалах ажил үйлсийг дэмжин оролцох бөгөөд байгаль орчныг нөхөн сэргээх болон хотын ногоон байгууламж зэрэг ажлыг хууль дүрэм, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Бидний зорилт:

  • Нийслэлийн ногоон байгууламжыг дэлхийн тохоохон хотуудын ногоон байгууламжийн түвшинд  хүргэх •
  • Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлснээр агаарын бохирдлыг бууруулхад хувь нэмэр оруулах
  • Цөлжилттэй тэмцэхэд хувь нэмрээ оруулах

Холбоотой мэдээ