Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий шинэчилсэн төлөвлөгөө батлагдлаа

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий  шинэчилсэн төлөвлөгөө батлагдлаа

     2011 онд батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгсний үндсэн дээр, бүс нутгийн болон хот орчмын газар нутгийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан Улаанбаатар хотын экологи, нийгэм, эдийн засгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлон  Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий шинэчилсэн төлөвлөгөөг    Нийслэлийн хот байгуулалт төлөвлөлтийн газраас батлан гаргалаа. Ингээд Шинэчилсэн төлөвлөгөөг өнөөдрөөс эхэлж та бүхэндээ хэсэгчлэн танилцуулах болно.

Нийслэлийн 2030 он хүртэлх
хөгжлийн үзэл баримтлал
Улаанбаатар хотын хөгжлийн алсын хараа:
... “Хүнээ эрхэмлэн дээдэлсэн, байгаль орчинд ээлтэй, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, өндөр технологид суурилсан, оюуны багтаамжтай үйлдвэрлэл үйлчилгээ тэргүүлсэн эдийн засагтай, дэлхийн хөгжилтэй орнуудын нийслэл хотуудын хөгжлийн түвшинд хүрэхүйц Монгол Улсын нийслэл хот байна.” ...
Улаанбаатар хотын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд
Улаанбаатар хотын 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагыг дор дурьдсан 5 тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үзэл баримтлалыг дэвшүүлж байна.
Нэгдүгээр тэргүүлэх чиглэл
”Эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлсэн нийгмийн сайн сайхан амьдралыг цогцлуулсан Цэвэр, ногоон хот байна.
Хоёрдугаар тэргүүлэх чиглэл
Зохистой газар зохион байгуулалт, дэд бүтэц, орон сууцны нөхцөл бүхий Амьдрахад таатай хот болно.
Гуравдугаар тэргүүлэх чиглэл
“Иргэд, олон нийт болон хувийн хэвшлийг төрийн үйлчилгээнд татан оролцуулдаг Сайн засаглалтай, дэвшилтэт хууль эрх зүйн орчин бүхий хот байна.
Дөрөвдүгээр тэргүүлэх чиглэл
Өөрийгээ тэтгэх эдийн засагтай, мэдээлэл, боловсрол, технологийн өндөр түвшинтэй Олон улсын бизнесийн төвхот байна.
Тавдугаар тэргүүлэх чиглэл
Азийн бүс нутагт сэтгэл татам байгалийн болон үндэсний соёлын арвин баялагтай Аялал жуулчлалын төв хот байна.

 

Холбоотой мэдээ