Барилгын мэргэжилтэн бэлтгэх цалинтай сургалт зохион байгуулна

Барилгын  мэргэжилтэн бэлтгэх цалинтай сургалт зохион байгуулна

      Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд барилга, бүтээн байгуулалтын салбар эрчимтэй хөгжиж, энэ хэрээр барилгын салбарт ажиллах мэргэжилтэй ажилчид дутагдсаар ирсэн. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс Барилга хот байгуулалтын яам, Хөдөлмөрийн төв бирж хамтран барилгын салбарын мэргэжилтэн бэлтгэх цалинтай сургалт зохион байгуулахаар болсон.  
         Засгийн газраас барилгын салбарт 6600 мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх хоёрдугаар ээлжийн сургалтыг дөрөвдүгээр сарын нэгнээс эхлүүлэхээр болсон байна. Сургалтанд бүртгүүлсэн иргэдийг ажил олгогчид ярилцлаганд оруулж шалгаруулах журмаар сургалтанд хамруулах бөгөөд тэнцсэн хүмүүсийг таван сарын хугацаатай бэлтгэж, энэ хугацаанд нэг хүнийг 192 мянган төгрөгаар цалинжуулах гэнэ.
      Одоогийн байдлаар барилгын компаниудад 2000 гаруй мэргэжилтэн дутагдалтай байгаа хэдий ч ажилд орохоор бүртгүүлэгсэд 200 хүрэхгүй тоотой байгаа тул  ажилд орохоор бүртгүүлэгч иргэд ярилцлагандаа сайтар бэлтгэж ирэх хэрэгтэйг албаныхан санууллаа.  Иргэд сургалтанд бүрэн хамрагдсаны дараа гэрээ хийж ажилд орох боломжтой бөгөөд ихэнхи иргэн ярилцлагын шатнаас тэнцэхгүй хасагдаад байдаг гэлээ.

 

Холбоотой мэдээ