Хашаа байшин, хувийн сууцаа хэрхэн өмчлөх вэ

Хашаа байшин, хувийн сууцаа хэрхэн өмчлөх вэ

 

Хашаа байшин, хувийн сууц өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх  удаа бүртгүүлэхдээ дараах  баримт бичгүүдийг бүрдүүлж өгнө.
1.      Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл  /өргөдөлд хэдэн онд хэн барьж бий болгосон, одоо  хэдэн хүний хамтын өмч болох, эд хөрөнгийн  хаяг, байршил, хэмжээ, үнийг өмчлөгч өөрөө тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурсан байна/
2.      газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, эсхүл газар өмчлүүлэх шийдвэр, хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
3.      кадастрын зураг  /эх хувь, эсхүл хуулбар/
4.      өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
5.      хашаа  байшин, хувийн сууцыг 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг /а4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах/
6.      хашаа байшин, хувийн сууцны план зураг
7.      тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох
8.      мэдүүлэг бөглөнө.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас /тасалбар/ авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 9 хоногт бүртгэнэ.

 

Холбоотой мэдээ