Консерциумын дүрэм байна уу?

Барилгын салбартай холбоотой ямар нэг консерциумын дүрэм байна уу? байвал хариу хэлнэ  үү

Холбоотой мэдээ