“Канадын Модон Каркасан Барилгын Технологийг Нэвтрүүлэх”

“Канадын Модон Каркасан Барилгын Технологийг Нэвтрүүлэх”

    Канад технологиор бага талбайтай ердийн энэхүү 45 м2 загвар байшинг хэрхэн барих, юуг анхаарах гээд байшинг барихаас эхлээд дуусах бүхий л ажилбаруудыг танилцуулахаар боллоо. 

   ЗТБХБЯ, Канадын Ойн Аж Ахуй Хөрөнгө Оруулалт Шинэчлэлтийн Агентлаг, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль /ШУТИС/ хамтарч 2008 оноос “Канадын Модон Каркасан Барилгын Технологийг Нэвтрүүлэх” төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Төслийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь:
•           Сургалт
•           Судалгаа
•           Мэдээлэл
Сургалтыг барилгын салбарын аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, инженер техникийн ажилтанд явуулж, технологийн талаарх судалгааг хийж, мэдээллээр ханган ажиллаж байгаа юм.
 
БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТУУД, ТӨЛӨВЛӨЛТ
     Барилгын ажил нь тодорхой үе шатуудад хуваагдаж, барилгачид нь энэ үе шатуудыг нарийвчлан төлөвлөж, биелүүлэх хэрэгтэй. Барилга барих ердийн үйл явц, хугацааг төлөвлөхөд олон нөхцөл байдал нөлөөлдөг. Тухайлбал: барилгын хэлбэр, хэмжээ, хийц, байшин нь ганцаараа салангид баригдах уу, эсвэл хорооллын цогц шийдэл байх уу гэх мэт мөн цаг агаар, ажлын талбай дээрхи нөхцлүүд, ажиллах хүч болон материалын хангалт зэрэг байна.
    35-45 м2 талбайтай энгийн шийдэл бүхий байшин барих хугацаа нь эхлэхээс дуусах хүртэл 3-4 долоо хоног орчим байдаг. Гэхдээ энд цаг агаарын нөхцөл, хяналт шалгалт, материалын тасалдалт, захиалгат хийцүүдийн хугацаа хожимдох, тусгайлсан ажлууд дээрхи туслан гүйцэтгэгчдийн ажлын ачаалал зэрэгтэй холбоотойгоор үүсч болох саатлыг тооцоогүй.
    Үүнээс гадна барилга барих зөвшөөрөл авах, санхүүжилттэй холбоотой барилга эхлэхээс өмнө гарч болох саатлыг ч тооцох ёстой. Хувийн орон сууцыг барихад хаврын сүүл сараас, зун, намрын улирлын хэсэг хугацааг зарцуулдаг уламжлал хэвээр хадгалагдаж буй боловч барилгын ажлыг бүтэн жилийн турш үр дүнтэй явуулах боломжтой нь модон араг бүтээцтэй барилгын салбарын нэг давуу тал юм. Барилгын ажил нь дараах үе шатуудад хуваагдана. Үүнд:
 

 

 Зураг төсөл, санхүүжилт, болон шийдвэр гаргалт

    Энэ үе шатыг мөн бэлтгэл үе шат гэж нэрлэдэг. Байшингийн бүх зураг төслийг хийх, түүний өөрийн өртгийг тооцох, санхүүжилтийн асуудлыг шийдэх, барилга барих зөвшөөрөл болон бусад зөвшөөрлүүдийг авах зэрэгт зарцуулах хугацааг тооцож төлөвлөнө. Барилгын талбай руу очих замыг засах, цахилгаанаар түр зуур хангах асуудлыг шийдэх нь энэ үе шатанд багтана. Бэлтгэл үе шатанд зарцуулагдах хугацааг урьдчилан тооцох боломжгүй тул бодит төлөвлөлтөнд заавал тооцох шаардлагатай.

Барилгын улаан шугам татах

   Барилгын эхний үе шатанд барилгын талбай дээр улаан шугам татах ажил хийгдэнэ. Тухайн нутаг дэвсгэрийнхээ дүрэм журамд нийцүүлэн эзэмшил газрын хүрээнд барилгын улаан шугамын өнцөг буланг зөв гаргахын тулд газрын мэргэжилтний үйлчилгээг авч болох юм. Суурийн зураг төслийн дагуу суурийн нүхний хэмжээсүүдийг зөв тавих хэрэгтэй. Ерөнхийдөө улаан шугам татах ажил 1 өдрийн дотор хийгдэнэ. Нөгөө талаас нар болон салхины чиглэлийг тогтоох, усны урсгал, цасны хунгарлалт, цонхоор харагдах орчны үзэмжтэй байдал зэргийг тооцож төлөвлөлт хийх  шаардалагатай.
 
Хөрс болон суурийн бэлтгэл ажил

    Улаан шугам татах ажил дууссаны дараа суурийн нүх ухах ажил эхэлдэг. Хэрвээ суурийн нүх рүү орох зам чөлөөтэй, зөв механизм хэрэглэх юм бол суурийн нүхийг ухах ажилд 1 өдөр хангалттай байдаг. Хэв хашмал хийх, бетон зуурмаг цутгах, хэв хашмалаа хуулах, цутгалтанд хяналт тавих зэрэг суурийн ханануудыг цутгах ажлыг туршлагатай туслан гүйцэтгэгч нар нилээд хэдэн өдөрт хийнэ. Ус тусгаарлах, ус зайлуулах хоолойг суурилуулах, буцаан булах зэрэг ажилд нь дахиад 1 юмуу 2 өдрийг зарцуулна. Зарим тохиолдолд нэгдсэн ус зайлуулах систем байхгүй дүүргүүдэд тусгай ус зайлуулах шийдлүүдийг жишээлбэл: худаг, суваг хийх шаардлагатай болдог. Хөрсний өнгөн хэсэг болон ухаж гаргасан шороог дахин булахад мөн зүлэгжүүлэлтэнд ашиглахаар хадгалах хэрэгтэй. Энэ нь гаднаас шороо зөөх ажлыг хөнгөвчилдөг.
 
Модон араг бүтээц угсралт

   Цаг агаарын нөхцөлөөс барилгын дараагийн үе шатны ажлуудыг хамгаалахын тулд каркасыг дээвэртэй нь угсрах ажил хийгднэ. Барилгад хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломжтой нөхцөлд угсралтын хугацаа богино болно.  Барилгын шал, хана, дээврийн хийцүүдийг тодорхой технологийн дагуу угсардаг.
 
Механик холболт, цахилгааны шугам сүлжээ

   Энэ үе шат барилгын каркасын ажил дуусах хүртэл эхэлдэггүй. Ус сувгийн дотоод сүлжээг гадаад сүлжээ болон хэрэглээний цэгт холбоно. Энэ үед ванн юмуу шүршүүрийн холболтыг хийдэг. Зуухтай халаалтын системийг агаар сэлгэгчийн хамт суурилуулна. Байшингийн бүхэл хэсэгт цахилгааны  болон холбооны кабель татаж, галын дохиолол болон зурагт, компьютер залгах залгууруудыг суурилуулдаг.
 
Гадна засал

    Гадна заслын хэлбэр, шийдлээс шалтгаалж энэ ажил нь тодорхой хугацаанд үргэлжилнэ. Гадаад заслын үе шатанд тоосгоор өнгөлөх, шаваас хийх, өнцөг булангуудыг өнгөлөх, карниз хадах, дээвэрт ус зайлуулах хоолой байрлуулах, цонх хаалганы чигжээс хийх ажлууд орно.
 
Дулаалгын ажил

   Хэрвээ дулаан тусгаарлагчийг хийх үед  бороонд норохооргүй бол энэ ажлыг гадна засалтай нэгэн зэрэг гүйцэтгэж болно. Барилгын дулаан алдах бүх л хэсгүүдийг норм дүрмийн шаардлагад нийцүүлэн сайтар дулаалах хэрэгтэй.
 
Дотоод засал

    Дотоод заслын ажил нь үндсэндээ шал хана, тааз хийхээс эхэлдэг. Сонгож авсан материал болон өнгөлгөөний хэлбэрээс шалтгаалаад энэ ажилд тодорхой хугацааг төлөвлөх хэрэгтэй. Дараа нь мебель тавилгуудыг байрлуулна. Энэ үеэр ус дамжуулах шугамыг бүрэн дуусгаж, цахилгаанчид цахилгааны утасыг бүх залгуур, гэрлийн унтраалганууд, галын дохиололд холбоно. Мөн дулааны, ус халаах, агаар сэлгэлтийн, гал тогооны цахилгаан зуух, хатаагч машин зэрэг цахилгаан хэрэгслүүдийг холбодог. Бүх туслан гүйцэтгэгч нар нь өөрсдийн ажлыг шалгаж, тэдгээр тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаанд итгэлтэй болох үедээ үйл ажиллагааны зааварчилгаа болон баталгаат хугацааны талаархи баримтыг барилгачид юмуу эздэд нь хүлээлгэн өгөх ёстой. Энэ үе шатны ажил нь байшинд цэвэрлэгээ хийснээр дуусна.

Гадна талбайн төлөвлөлт болон зүлэгжүүлэлт

  Сүүлийн үе шат бол гадна талбайн төлөвлөлт, автомашины зам тавих, зам болон гишгүүр хийх, зүлэгжүүлэлт, мод бут тарих зэрэг ажлуудыг хамарна.

 
 
 

Холбоотой мэдээ