Улаанбаатарыг дагуул, хот, тосгонтой холбоход эрчим хүчний дэд бүтэц эхний асуудал

Улаанбаатарыг дагуул, хот, тосгонтой холбоход эрчим хүчний дэд бүтэц эхний асуудал

Хот руу чиглэсэн хүн амын шилжин суурших хөдөлгөөнөөс үүдэлтэйгээр хотын дэд бүтэц тэр дундаа цахилгаан, дулаан хангамжийн хүрэлцээт байдал сүүлийн жилүүдэд эрс муудаж хүчин чадлын дутагдалд орох боллоо.

 

Энэ байдал цаашид улам нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул Улаанбаатар хотыг тогтвортой хөгжүүлэх нөхцлийг бий болгох, хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулж хотын иргэдийн амьдарч, ажиллах тааламжтай орчинг бүрдүүлэхэд хотын дагуул хот, тосгоныг хөгжүүлэх, түүнд шаардагдах инженерийн дэд бүтцийг барих ажлыг эрчимжүүлэх нь чухал юм.

 

Иймд Улаанбаатар хотыг дагуул, хот, тосгонтой холбоход цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон дулаан дамжуулах гол магестрал шугамын техникийн оновчтой шийдлийг сонгох, эрчим хүчний хангамж болон хэрэглээ, цахилгаан хангамжийн хэтийн төлвийн тойм схем, горим ажиллагааг Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан тооцох, цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх хувилбаруудыг тооцох замаар оновчтой шийдлийг санал болгох, горимын тооцоог ачааллын бүх хувилбар дээр хийж техникийн шийдлүүдийг боловсруулах нэн шаардлагатай байна.

 

Тиймээс “Нийслэл хотын дагуу хот, суурин, сууршлын шинэ бүсийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамж” төслийг 60 төгрөгийн өртэйгөөр хийж гүйцэтгүүлэхээр ҮХШХ төлөвлөөд байгаа аж. /www.mass.mn/

 

Холбоотой мэдээ