“Барилгын салбарын эрсдэлийн удирдлага ба даатгал” сэдвээр сургалт зохион байгуулагдана

“Барилгын салбарын эрсдэлийн удирдлага ба даатгал” сэдвээр сургалт зохион байгуулагдана
  “Барилга.МН” БЗМТөв нь салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамарсан олон сургалт, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар ирсэн. Энэ удаа “Барилгын салбарын эрсдэлийн удирдлага ба даатгал” сэдвээр 08 сарын 28-ний өдөр "Рокмон" төвийн 8 давхрын хурлын зааланд 15 цагаас зохион байгуулагдах гэж байна. Барилгын салбарт тулгарч байгаа асуудлуудын нэг нь хөдөлмөр аюулгүй ажиллагаа болон түүнээс үүдэн гарах хүндрэл хор уршиг байдаг.
  Тиймээс энэ сургалтын гол зорилго энэ талын мэдээллийг салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд хүргэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар мэдээлэл, сургалт өгөх юм.
   Энэхүү сургалтаар барилгын салбарт нийтлэг тохиолддог эрсдэлүүд ба түүнийг хэрхэн зөв зохистой удирдах, даатгалаар хэрхэн тухайн эрсдэлүүдээс үүдэн гарсан санхүүгийн хүндрэлүүдийг ухаалаг шийдвэрлэх талаар ярилцах юм. Мөн барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд тохирох даатгалуудын талаар товч мэдээлэл өгөх юм. Мөн олон улсын туршлага, давхар даатгалын хамгаалалт, барилга угсралтын аливаа төсөл хөтөлбөрүүдэд шаардагддаг даатгалын хамгаалалт, санхүүжилтэд тавигддаг даатгалын программуудын тухай мэдээлэл өгнө.
     Сургалтыг Монгол Даатгал” ХХК-ийн ерөнхий менежер Т.Гомбожав болон Монгол Даатгал” ХХК-ийн давхар даатгалын зөвлөх мэргэжилтэн Д.Нандин-Эрдэнэ (SYNNEX Даатгалын брокер компанийн Гүйцэтгэх захирал) нар удирдан явуулах юм.
 
      Мөн сургалтын үеэр “Барилга Экспо-2012” олон улсын үзэсгэлэн яармагт хэрхэн оролцох талаар мэдээлэл хийхээс гадна үзэсгэлэнд оролцогч байгууллагуудын мандатыг тараах юм.
 
 
 
Сургалтын хөтөлбөр:
Хамрах сэдэв, агуулга
Үргэлжлэх хугацаа (минут)
1. Эрсдэлийн тухай ойлголт
5
2. Барилгын салбарын эрсдэлийн удирдлага, түүний онцлог
10
3. Барилгын салбарын онцлогт тохирсон даатгалын хамгаалалтууд
30
             3.1 Барилга угсралтын даатгал
5
             3.2 Ачаа тээврийн даатгал
5
             3.3 Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал
5
             3.4 Тоног төхөөрөмж, бараа материалын даатгал
5
             3.5 Ажиллагсадын гэнэтийн ослын даатгал
5
             3.6 Ажилолгогчийн хариуцлагын даатгал
5
             3.7 Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
5
4. Олонулсынсанхүүжилттэйтөслүүдийндаатгалыншаардлага
15
             4.1 Даатгалын шаардлага
10
             4.2 FIDIC конвенцийн тухай
5
5. Даатгал, давхардаатгалынзахзээл
15
             5.1 Дотоодын даатгалын компаниудын эрсдэл даах чадвар, ОУ-ын давхар даатгагчид
5
             5.2 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үүрэг оролцоо
5
             5.3 Даатгалын гэрээ байгуулахад анхаарах зүйлс
10
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 99907816 утсаар холбогдон авах боломжтой.
 
 

 

Холбоотой мэдээ