Зургаан хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийг Капитал банк олгох боломжтой

Зургаан хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийг Капитал банк олгох боломжтой

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар бага, дунд орлоготой иргэдэд зургаан хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээл олгох ажлын хүрээнд Капитал банкнаас ирүүлсэн хамтран ажиллах саналын талаар Сангийн сайд Д.Хаянхярваа Засгийн газрын гишүүдэд танилцууллаа.

Үүнтэй холбогдуулан Капитал банкийг өөрийн болон Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр иргэдэд 6 хувийн хүүтэй зээл олгох үйл ажиллагаанд оролцуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Д.Хаянхярваа, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд даалгалаа.

УИХ-ын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл  ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бага, дунд орлоготой иргэдэд жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийг олгох ажлын хүрээнд Хөгжлийн банкнаас уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах эхний шатны санхүүжилтийг Засгийн газрын баталгаат 580.000 ам.долларын бондыг 2012 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр арилжаалах замаар татан төвлөрүүлээд байна.

Уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн нийт эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор банкуудыг эхний ээлжинд өөрийн хөрөнгөөр хөнгөлөлттэй зээл иргэдэд олгуулах,  өөрийн хөрөнгөөр зээл олгосны дараагаар үүнтэй нь уялдуулан Хөгжлийн банкнаас бага хүүтэй, урт хугацаат хөрөнгийн санхүүжилтийг хийх бодлогыг баримталж ирсэн.

Банкуудыг өөрийн хөрөнгөөр зээл олгуулах ажлыг эхлүүлэх болон энэ үед үүсэх харилцааг зохицуулах зорилго бүхий “Арилжааны банкнаас өөрийн дотоод эх үүсвэрээр иргэдэд олгох орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн нөхцөлийг тохиролцох гэрээ”-ний загварыг Сангийн сайдын тушаалаар баталж,  арилжааны банкуудаас уг гэрээний дагуу хамтран ажиллах нөхцөл, боломжийн талаар бичгээр санал авсан байна.

Арилжааны банкуудаас Төрийн банк болон Капитал банкнаас өөрийн хөрөнгөөр хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хамтран ажиллах санал ирүүлсний дотор Капитал банк дээрх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах саналтай байгаагаа илэрхийлж, тэдний саналыг гэрээнд тусгасан нөхцөлд өөрийн эх үүсвэрээр 5-10 тэрбум төгрөгийн зээл олгох боломжтойг мэдэгдээд байгаа юм байна.

Эх сурвалж: Gogo news Б.Номин

Холбоотой мэдээ