Хот байгуулалтын салбарт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх арга зам форум ирэх 9 сард Италид болно

Хот байгуулалтын салбарт тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх арга зам форум ирэх 9 сард Италид болно

       “Хот байгуулалтын салбарт тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт хот байгуулалтын форумыг зохион байгуулсан.
      Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын Яам, Газрын харилцаа, барилга, геодези зураг зүйн газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар, НҮБ-Хабитат, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан уг форум дээр хэд хэдэн үндсэн асуудлын хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн.
     Хот байгуулалтын салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн бодлого, стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд төр, захиргааны байгууллагуудаас баримтлах зарчмуудыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, санал бодлоо солилцох, тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудлуудыг хэлэлцсэн.
    Уг форумаас Улаанбаатар болон бусад хотуудын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилго бүхий ажлын хэсэг байгуулна. Мөн “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр” болон “100 мянган айлын орон сууц хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.

     Хот байгуулалтын салбарын мэргэжилтнүүд өөрсдийн ололт амжилт, туршлагаа солилцох, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хамтарч ажиллах, уулзаж санал бодлоо хуваалцах зорилгоор хоёр жилд нэг удаа болдог форум ирэх есдүгээр сард Италийн Наполи хотноо болно.

Холбоотой мэдээ