Улаанбаатар хотыг газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах төслийн ажлууд эхлээд байна

Улаанбаатар хотыг газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах төслийн ажлууд эхлээд байна

 

    Улаанбаатар хотыг газар хөдлөлтийн гамшгаас сэргийлэх, чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас Япон Улсын Засгийн газарт хандан “Гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргаснаар төслийн судалгааны ажил эхэлж хоёр дахь хуралдаан Нийслэлийн Барилга Хот Байгуулалт төлөвлөлтийн газрын Хот байгуулалтын үзэсгэлэнгийн танхимд боллоо.
     Энэхүү төсөл нь Хөгжлийн судалгааны хэлбэрийн техникийн хамтын ажиллагааны хэлбэрээр хэрэгжих юм. Төсөл хэрэгжсэнээр
 • Газар хөдлөлтийн эрсдлийн нэгдсэн зургийг боловсруулах
• Бүс нутгийн газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах удирдлагын төлөвлөгөөг сайжруулах
• Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй хот байгуулалтыг хөгжүүлэх үүднээс, дунд-өндөр давхаржилтын барилгуудыг газар хөдлөлтөд тэсвэртэйгээр барих гарын авлагын төсөл боловсруулах
 • Холбогдох байгууллагууд ба хотын оршин суугчдын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхийг сайжруулах, таниулах зэрэг бодит үр дүнд хүрэх юм.
   Төсөлд хамтран ажиллаж буй НЗДТГ, НОБГ, ШУА болон холбогдох бусад байгууллагууд төлөвлөгөөний дагуу ажлаа эхлүүлээд байна.

 

Холбоотой мэдээ