“Ногоон барилга” дэлхийн ирээдүй

“Ногоон барилга” дэлхийн ирээдүй

 

         Улс орон хөгжин дэвшихийн хэрээр эко орчин гэж үгүй болж байгаль дэлхийн хэм хэмжээ алдагдаж байгаа нь дэлхий дахинд тулгамдсан асуудлуудын нэн тэргүүний аюул болсон. Байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудын шийдлийн нэг нь “Ногоон эдийн засаг”, “Ногоон барилга”–ын үндсийг бүрдүүлэх явдал юм. Ногоон эдийн засгийн үндсийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулаан барих чадвар сайтай, эрүүл мэндэд ээлтэй технологиор хийгдсэн “Ногоон барилга”-ын үйл ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлж, хариуцлагатай уул уурхайн зарчим хэрэгжүүлж, ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтонд экологид ээлтэй арга, технологи нэвтрүүлэх, түүхий эд, нөөцийн зарцуулалт багатай, бохирдол, хаягдал багатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих, экологийн цэвэр бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээг дэмжсэн тогтолцоо бий болгох нь чухал ач холбогдолтой.
Ногоон байшин гэдэг нь архитектурын салбарт сүүлийн үед бий болж буй чиг хандлага бөгөөд хүрээлэн буй орчинд ямар ч хоргүй, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ бага, экологид ээлтэй барилга байгууламж юм. Ногоон барилга нийгэмд ашиг тустай төдийгүй яваандаа барилга байгууламжид тавих гол шалгуур үзүүлэлт, стандарт болох аж.
Ногоон барилгын ач холбогдол
  • Эрүүл мэндэд ээлтэй технологиор баригдсан тул амьдарч ажиллаж байгаа хүмүүст таатай тав тухтай байдлыг өгнө
  • Эрчим хүчний хэмнэлттэй тул эдийн засагт ашигтай
  • Агаарын бохирдол, хог хаягдлыг бууруулах, ундны усны чанарыг сайжруулах, байгалийн баялаг, нөөцийг ариг гамтай зарцуулах
  • Агаарын бохирдол буурна, байгаль орчны тэнцвэртэй байдалд хувь нэмэр болно
  • Ногоон байшинтай болсноор байгаль орчин болон үр хүүхдийнхээ ирээдүйд томоохон хөрөнгө оруулна
  • Барилгын компаниудын нийгмийн хариуцлага өндөрсөнө.

Холбоотой мэдээ