Байшингаа өөрсдөө барья

 Байшингаа өөрсдөө барья

 Хэрэгцээний тодорхой байдал болон гол үзэл санаа – төслийн гол эхлэх үе. Энэ үе шатанд орон сууцанд ямар тасалгаа хэрэгтэй болон тэд ямар хэмжээтэй байх ёстой зэрэг нь тодорхой болно. Барилгын хэмжээ нэгэн зэрэг тодорхой болно, мөн үүнээс гадна урьдчилан зардлыг тооцно. Том байшин жижиг байшинг бодвол зардал өндөр.
Хэрэгцээнээс шалтгаалаад, тухайлбал

·         Гэр бүлийн гишүүдийн тоо

·         Гэр бүлийн гишүүдийн бүрэлдэхүүний наснаас хамаараад

·         Орон сууцтай холбоотой хүлээлт болон найдвараас

·         Сонирхлоос гэх зэрэг

Хэрэгцээний цэсийг бүрдүүлэнгээ гэр бүлд хэрэгтэй байгаа тасалгааны жагсаалтыг авч болно. Янз бүрийн тасалгааны хувийн хүсэлтийг нэгэн зэрэг урьдчилан бодолцож болно. Жишээ нь:  

  • Өрөөний байрлал болон тэдгээрийн өөр тасалгаануудын холбоо
  • Гэрэлтүүлгийн онцлог – гэрэл хэр зэрэг мөн өдрийн ямар цагт хэрэгтэй
  • Багаж хэрэгсэл болон материал зэрэг...

Гэр бүлийн гишүүдийн хэн нэгэн нь түүний өрөө гал тогоотой илүү ойр байгаасай, эсвэл хэн нэгэн бусад өрөөнүүдээс хол зайтай байгаасай гэж хүснэ. Хэн нэгэн өглөөнөөс авахуулаад өдрийн турш түүний өрөөнд нар тусаасай гэж хүснэ. Харин өөр нэг нь харанхуйг илүүд үзнэ. Материалын тухайд хүсэлтүүдийг тэмдэглэх нь сайн зүйл юм. Ийм байдлаар ямар дарааллаар тасалгаануудыг байрлуулах, тэд ямар хэсэгт хамгийн их хэмжээгээр бүхий л хүсэлтийг багтаан яаж хуваарилагдах ёстой зэрэг нь тодорхой болно.

Байр тэдний тогтоосноор тохиромжтой хэмжээтэй байх ёстой, мөн түүнд тохирсон хэрэгцээтэй мебелийг тохижуулах ёстой.

Барилга барихад зориулсан хэсэг:

Гэр бүлийн хэрэгцээтэй хамтатгаад төслийн бүрдүүлэлтэнд хаана барилгыг барих гэж байгаа тэр газар нь чухал нөлөө үзүүлнэ. Үүнд дараах зүйлийг харгалзах хэрэгтэй:

  • Суурин газрын барилга барих төлөвлөгөөний шаардлага
  • Гэрлээс хамааралтай хэсгийн байрлал
  • Хэсгийн хэлбэр (байр зүйн газрын зураг) мөн хотгор гүдгэрийн онцлог
  • Зам болон гудамж талбай мөн тэдний хэсэг газрын хоорондын харьцаа байрлал
  • Хөрш талууд

Ийм байдлаар өгөгдсөн хэсэгт ямар байдлаар, ямар барилгыг барьж болох нь тодорхой болно.
Байрлалаас гадна хэсгийн төрлөөс байрны хэлбэр хамаарна. Барилгыг ерөнхийдөө хэсгийн хамгийн доод талын төгсгөлийн хэсэгт баригдана гэж санал болгодоггүй. Хэсэгт 1 давхар барилга биш хажуудаа шаттай барилга барих нь хялбар эсвэл 2 давхар.

Зам болон гудамжны байрлалаас хамаараад гэрт хүрэх зам хамаарна. Гэр рүү орох зам нь ямар нэг замын оролтоос холгүй орших ёстой. Зам болон жим барихад мөн мөнгө хэрэгтэй тийм учраас хэрэгцээгүй урт хийх хэрэггүй. Байрыг хажуугийн барилгатай хэтэрхий ойрхон барьж болохгүй. Тэр бүү хэл галын аюулын үед барилга өөр хоорондоо хангалттай зайтай байх ёстой. Тогтоогдсон дүрмээр баригдсан хамгийн мэдэгдэхүйц баримт гэвэл нь тухайн талбай дахь барилгын ерөнхий төлөвлөгөө. Түүнд шаардлагууд талбайн янз бүрийн хэсэгт өөрчлөгддөг, тийм учраас өөрийн хэсгийн схем зурагтай танилцах нь чухал. Заримдаа шаардлагууд маш их жижиг хэсгүүдээс бүрддэг. Ийм учир тухайн оршин буй газрынхаа архитектурын хэлтэст арай эрт үе шатанд хандах санаа төрдөг. Хувийн орон сууцны төслийн ажлыг гэр бүлийн хэрэгцээ, төрөл болон байрны хэлбэр тухайн хэсэгт байр яаж байрласны дараа эхлүүлж болно.

Орон сууцны төсөл

Орон сууцны төслийн хүрээнд өрөөнүүдийг аль болох хүссэн газраа байрлуулаыг хичээх хэрэгтэй. Өрөө хоорондын орох зайг мөн л боломжоороо хялбарчлах хэрэгтэй. Зочны өрөө ерөнхийдөө өмнө болон хойд зүг рүү, харин гал тогоо зүүн эсвэл хойд зүг рүү харахаар байрлагдсан байдаг. Сауны хувьд түүний байрлалыг баруун зүг буюу оройн нарны зүгт байрлуулах хэрэгтэй. Хойд талд машины гараж болон гэрлээс хол хадгалах зориулалттай склад зэргийг байрлуулж болно.

Байшин гэрлийн янз бүрийн зүг рүү харах байх, тухайлбал цонхнууд 2 талруу харсан байх нь нэг тал руу харсан байснаас илүү дээр байдаг гэж үздэг. Байранд 2 тал руу харсан байрлалтай байх нь хоногийн явц илүү эрчимтэй мэдрэгдэнэ.

Байрны гадаад өнгө төрхийн төсөл

“Гэрээ өөрөө барь” систем нь өөрийн гэрээ хүссэн гадаад төрхөөр нь төлөвлөх боломжийг олгодог. Давхарын тоо, гэрийн хэлбэр загвар, материалыг чөлөөтэй сонгож болно.

Дотоод байрлал, хэлбэр хэмжээ тодорхой болсоны дараа гэрийн гадаад төрхийг тооцож, дээврийн хэлбэр, бүрхэх материал болон өнгөлгөө, цонх хаалгийг янз бүрийн хэлбэр ашиглаж хийнэ.

Дотоод байрны төсөл

Дотоод байрлал, тавилга байршуулах нь “Өөрөө гэрээ барь” системийн тусламжтайгаар гэр бүлийн хэрэгцээнээс хамаараад чөлөөтэй төлөвлөж болно. Материал сонголтын хувьд тэдний гадаад байдал анхаарал татах ёстой, мөн бөх бат байдал, тэднийг арчлахад тохиромжтой байх ёстой. Байрны дотоод төлөвлөгөө нь өөртөө материал болон мебелээс гадна өөр олон зүйлийг агуулж байдаг. Байрны байдал тэдний хэлбэр загвар, гэрэлтүүлэг, өөр бусад байшингуудтай уялдаа холбоотой байх хэрэгтэй.    

Холбоотой мэдээ