ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧИД, МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧИДАА 2012.10.24-С 2012.12.01 ХООРОНД ШИНЭЧЛЭН БҮРТГҮҮЛНЭ ҮҮ
 
  Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн инженерүүдийн мэдээллийг шинэчлэх болсонтой холбогдуулан ИТА, МА-ийн мэдээллээ дахин бүртгүүлнэ үү.
 
Бүртгүүлэхдээ:
 
1.      Компанийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
2.      Инженер техникийн ажилчдын диплом, иргэний үнэмлэх, /эх хувийг, нотариатаар баталгаажуулсан хувийн хамт/
тухайн ажилтантай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ
3.      Мэргэжилтэй ажилчдын үнэмлэх, иргэний үнэмлэх, /эх хувийг, нотариатаар баталгаажуулсан хувийн хамт/ тухайн ажилтантай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээ
Инженер техникийн ажилчидаа бүртгүүлээгүй тохиолдолд тухайн аж ахуй нэгж байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулдаггүйд тооцогдон Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах үндэслэл бүрдэнэ гэдгийг анхаарна уу.
 
   Мөн Барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ууд Барилгын норм норматив боловсруулах сангийн шимтгэлээ Худалдаа хөгжлийн банкны 452568023 дансанд тушаана уу. Шимтгэлээ төлөөгүй байгууллага аж ахуй нэгжийн өгсөн тайлан мэдээг тооцохгүй.
 
 
ББМХЭЛТЭС
Холбоо барих утас 11320974

 

Холбоотой мэдээ