“Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцооны шинэчлэлт” сэдвээр үндэсний зөвлөгөөн болно.

“Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцооны шинэчлэлт” сэдвээр үндэсний зөвлөгөөн болно.

Сүүлийн үед барилгын салбарт хөдөлмөр хамгаалалын  осол нилээдгүй  гарч байгаагаас  болоод барилгын салбар дахь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн \ХАБЭА\ хяналтын тогтолцоо”-ны өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч шинэчлэх хийх зайлшгүй шаардлагатай  боллоо.

Энэхүү  асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэхийн тулд манай холбоо Итали улсын зөвлөх мэргэжилтэнг урьж  судалгаа шинжилгээний ажил хийсний  үр дүнд барилгын салбарт хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны осол гарах бүрт барилгын байгууллагын удирдлагууд  инженер, ажилчин л хохирч , хариуцлага хүлээдэг тогтолцоог өөрчлөх шинэчлэх зайлшгүй болжээ гэсэн дүгнэлтэнд хүрч  юуны өмнө  хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн олон улсын удирдлагын тогтолцооны “ OHSAS -18001  стандартыг монголын нөхцөлд нутагшуулан  нэвтрүүлэх улмаар ХАБЭА-н өнөөгийн хяналтын системийг “ослоос урьдчилан сэргийлэх менежмент” түлхүү тусгагдсан тогтолцоонд шилжүүлэх, ХАБЭА –н чиглэлийн төрөл бүрийн  сургалтыг барилгын талбайд ажиллагсад ИТА-уудын хэмжээнд бодит амьдралд нийцсэн хөтөлбөр модулиар хийх зэрэг  нилээд асуудлыгхамтаараа зөвлөлдөж УИХ,ЗГболон  Барилга хот байгуулалт, Хөдөлмөрийн  яамдын  хэмжээнд тавьж шийдвэрлүүлэх зорилгоор “ Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцооны шинэчлэлт” сэдвээр үндэсний зөвлөгөөнийг төрийн ордонд 2012 оны 11р сарын 27-нд хийхээр болсныг та бүхэндээ уламжилж байна. Энэхүү зөвлөлгөөнөөр барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын тогтолцоог хэрхэн сууриар нь тухайлбал барилгын  салбарын  үнэ бүрдүүлэлт төсвийн системээс  нь аваад захиалагч болон гүйцэтгэгч нар  болон  барилгын болон хөдөлмөрийн салбаруудыг  хариуцсан төр захиргааны  байгууллагуудын хамтын ажиллагаа,үүрэг хариуцлага  ямар  бүтэц хэлбэртэй  байх , жирийн барилгын ажилчдыг  ХАБЭА-ийн сургалтуудад хөнгөлттэй нөхцлөөр хэрхэн хамруулах олон улсын стандартыг  монголын нөхцөлд хэрхэн нутагшуулан  нэвтрүүлэх талаар маш өргөн хэлэлцүүлэг явуулж  тодорхой шийдвэр гаргахаар төлөвлөж байна. Учир нь манай холбоо нь  Итали зөвлөхүүдтэйгээ хамтран УИХ-аас томилогдсон  ажлын хэсэг, Хөдөлмөрийн болон  Барилга хот байгуулалтын яамдуудын ХАБЭА-н  хороо зөвлөл,, МАОЭНХолбоо МҮЭХолбоо Улаанбаатар хотын захиргаа зэрэг олон байгууллагуудтай урьдчилан нилээд харьцаж хамтарсан хэлэлцүүлэг уулзалт ярилцлага хийсэн бөгөөд одоо та бүхний санал оролцоо дэмжлэгтэйгээр тодорхой шийдвэр гаргах зорилт тавьж байна.

Та бүхнийг үндэсний зөвлөлгөөнд идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

 

Холбоотой мэдээ