Барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлт авч эхэлжээ

Барилгын ажил эхлүүлэх хүсэлт авч эхэлжээ

        Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 7 дугаар тогтоолоор Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх барилга байгууламжийн ажлаас бусад барилгын ажил эхлүүлэх, өргөтгөхийг 8 дугаар сарын 1-нээс зогсоогоод байсныг цуцалж, барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч эхлээд байна.

    Мөн нийтийн эзэмшлийн газарт барилга барих зөвшөөрөл олгосон өмнөх захирамжуудыг судлан хүчингүй болгох шийдвэр гарчээ. Үүнд орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж орчмын нийтийн эзэмшлийн зам талбай, машины зогсоол, явган хүний зам, цэцэрлэгжилтийн талбай, орц, гарц, СӨХ, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний хамгаалалтын бүс, ундны усны эх үүсвэрийн тэжээлийн мужид болон барилгын норм дүрэм, холбогдох хууль тогтоомж зөрчин газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгосон, эрх шилжүүлсэн барилга байгууламжууд орно.

     НИТХ-ын 2012 оны “Газрын харилцаа, хот төлөвлөлт, барилгажилтад гарч буй зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид авах арга хэмжээний тухай” тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн Газрын Албаны дарга М.Батсайханы тушаалаар уг төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар болжээ.             

                                                                                                                                                   П.Болор

Холбоотой мэдээ