Барилгын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Барилгын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Барилга угсралт, Зураг төсөл, Барилгын материалын үйлдвэрлэл, Өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд:

Тусгай зөвшөөрлийН гэрээний үүргээ биелүүлж 2011 оны IV улирлын тайлангаа 2012 оны 1-р сарын 10-ны дотор батлагдсан маягтын дагуу ирүүлнэ үү.

 

1.    Барилга угсралт: БМ-6, БМ-7, БМ-10, БМ-11, БМ-12, БМ-13, БМ-14,  БМ-18, БМ-19, БМ-21, БМ-22, БМ-29

2.    Өргөх байгууламж: БМ-8, БМ-10, БМ-11, БМ-12, БМ-13, БМ-14,   БМ-20, БМ-21, БМ-22, БМ-30

3.    Зураг төсөл, инженер геологи: БМ-3, БМ-4, БМ-5,  БМ-10, БМ-11, БМ-12, БМ-13,  БМ-16, БМ-21, БМ-22, БМ-27, БМ-28

4.    Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх: БМ-1, БМ-2,  БМ-15, БМ-21, БМ-22, БМ-25, БМ-26

Хугацаа хоцроосон тайланг хүлээж авахгүй ба тайланг tailan1@yahoo.com  цахим хаягаар давхар илгээнэ үү.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:320974, http://www.land-construction.gov.mn

Холбоотой мэдээ