"100 мянган айл" хөтөлбөрийн зөвлөхүүд иржээ

"100 мянган айл" хөтөлбөрийн зөвлөхүүд иржээ

ЗТБХБЯ-ны Сургалт, судалгаа, хөрөнгө оруулалт, барилга захиалагчийн алба /ССХОБЗА/-ны урилгаар БНСУ-ын "LH" корпораци түүнтэй хамтран ажилладаг "Дунг Ил консальтанг" компанийнхан манай улсад долоо хоног ажиллаж байгаа билээ.

"Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийн хүрээнд хэрэгжих "100 мянган айлын орон сууц" төслийн хүрээнд ССХОБЗА нь БНСУ-ын "Найфа" мэдлэг, эдийн засгийн яамны харъяа Мэдээлэл, технологи, холбоо харилцааг дэмжих төрийн байгууллагаас 100 сая воны зөвлөх үйлчилгээний эрх авсан аж.

Энэхүү хөтөлбөрт БНСУ-ын "Найфа" нь зөвлөгөө, дэмжлэг авахаар сонгон шалгаруулалтад оролцож тэнцэснээр хамтын ажиллагааг эхлүүлээд байна.

Судалгааны баг өнгөрсөн сарын 28-наас долоо хоногийн хугацаанд тус албанд ажиллахаар хүрэлцэн ирсэн нь энэ аж. Цаашид зургаан сарын хугацаанд судалгааны баг гурван удаа Монгол Улсад ирэх юм байна.

Холбоотой мэдээ