Мэргэжлийн комисс 35 байршилд барилга барих зөвшөөрөл олголоо

Мэргэжлийн комисс 35 байршилд барилга барих зөвшөөрөл олголоо

    Барилгажилт, газар зохион байгуулалт, дэд бүтцийн хангамж болон орчны эрүүл ахуйн талаар техникийн нэгдсэн шийдэл, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах эрх бүхий Мэргэжлийн комиссын хоёрдугаар хурал “Хангарьд” ордны хурлын зааланд болж өнгөрлөө.
     Мэргэжлийн комиссын энэ удаагийн хуралдаанаар иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага өөрийн өмчлөл, эзэмшлийн газартаа барилга барих зөвшөөрөл хүссэн 84 хүсэлтийг хэлэлцэж 35 байршил зөвшөөрөгдөн инженерийн хангамж, эрүүл ахуй, галын аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудлаар мэргэжлийн дүгнэлт, техникийн нэгдсэн шийдэл гаргасан. Үлдсэн 49 асуудлын хувьд инженерийн хангамж, техникийн нөхцөл барилгын норм дүрэмд нийцэхгүйн улмаас хасагдсанаас гадна, зарим байршлыг дахин хянаж судлахаар хойшлуулсан байна.

 

Холбоотой мэдээ