СӨХ-ийн талаарх иргэдийн гомдол тасрахгүй байна

СӨХ-ийн талаарх иргэдийн гомдол тасрахгүй байна

              Нийслэлд 400 гаруй СӨХ бий. Хөдөө орон нутагт 130 гаруй СӨХ үйл ажиллагаа явуулдаг. Дундын эд өмчлөл эзгүйдээд ирэхээр СӨХ гэдэг зүйлийг байгуулах болсон. Энэ салбар өргөжиж сууц өмчлөгчдийн дээд зөвлөл гэдэг нэртэй болсон юм. Дээд зөвлөл нь гишүүн СӨХ-ндоо эрх зүйн зөвлөгөө, сургалт семинар явуулдаг. Мөн гишүүн СӨХ-ныхоо үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг юм. Иргэд СӨХ-г өөрсдөө байгуулдаг хэрнээ ямар үүрэгтэй, юу хийдгийг тэр бүр мэддэггүй. СӨХ тухайн оршин суугчийн байр орон сууцны гадна тохижилт болон засварын ажлыг гүйцэтгэх үүрэгтэй ажилладаг юм. Мөн СӨХ эрхзүйн байдал, нийтийн зориулалтай орон сууцны байшингийн дундын эд хөрөнгийн тухай хуулийн хүрээнд ажлаа явуулдаг. Сонгинохайрхан дүүргийн "Өнөр-5", "Өнөр-6", Хан-Уул дүүргийн "Булган" Баянзүрх дүүргийн "Монгол хятадын найрамдал" Сүхбаатар дүүргийн "Тохилог айл" зэрэг СӨХ хангалтгүй гэсэн үнэлгээтэй байгаа. Эдгээр муу үнэлгээтэй СӨХ-нд тодорхой хэмжээний сануулга өгч, цаашид ажлыг нь сайжруулах тал дээр арга хэмжээ авч байна.

Холбоотой мэдээ