босоо тэнхлэгийн авто замын ажил эхлэнэ.

босоо тэнхлэгийн авто замын ажил эхлэнэ.

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулах “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн Санхүүжилтийн ерөнхий гэрээний төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн зарчмын хувьд дэмжлээ. Үүнтэй холбогдуулан УИХ-ын холбогдох Байнгын хороотой зөвшилцөх, дэмжигдсэн тохиолдолд гэрээнд гарын үсэг зурах бүрэн эрхийг олгох тухай Ерөнхий сайдын захирамж гаргахаар болов. Мөн засгийн газраас энэхүү замын ажилыг түргэн шуурхай эхлэхийг холбогдох газарт үүрэг болгосон байна.

Холбоотой мэдээ