Орон сууцны хөтөлбөрт 100 саяыг төсөвлөжээ

Орон сууцны хөтөлбөрт 100 саяыг төсөвлөжээ

ЗТБХБЯ-ны мэдээлснээр 2012 онд “100000 орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд 25 мянган орон сууц ашиглалтад орж, 25 мянган өрх тус хөтөлбөрт хамрагдана хэмээн тооцоолсон ажээ.

“Монгол Улсын статистикийн эмхтгэл-2010”-т дурьдсан манай улсын нэг өрх дунджаар дөрвөн гишүүнтэй байдаг гэсэн тооцооллыг ашиглавал 2012 онд 25 мянган өрхийн нийт 100 мянган орон сууц худалдан авсны төлбөр хэлбэрээр хишиг, хувь хүртэх боломжтой.

Тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвөөс 100 сая төгрөгийг зарцуулах шаардлагатай хэмээн тооцоолсон ажээ.

Холбоотой мэдээ