“Барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлт” уулзалт боллоо

“Барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлт” уулзалт боллоо

 

      2011 оны 10 сарын 27-нд МҮЭ-ийн төв байранд Барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлтийн талаар уулзалт ярилцлага боллоо. Уулзалт ярилцлаганд ЗТБХБЯам, ГХБГЗЗГазар, МБХолбоо, МБҮЭХолбоо, БЗМТөв зэрэг байгууллагууд болон барилгын салбарын ААН, компаниудын удирдлагууд оролцож санал бодлоо солилцлоо.
     Уулзалт ярилцлагын эхэнд ЗТБХБЯамны мэргэжилтэн н.Лосол, ГХБГЗЗГазрын хэлтэсийн дарга Б.Оюун, мэргэжилтэн С.Нямаа нар Барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлтийн талаар танилцуулж ТББ, ААН-үүдийн саналыг авсан юм.
     Уг уулзалт ярилцлагад аж ахуйн байгууллагуудын төлөөлөл барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлтийн талаар өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ.
     “Хүрд”  ХХК-ийн ерөнхий захирал Б. Энхжаргал цалингаас тооцох нэмэгдэл 3 зардлыг 2009 онд 2 дахин бууруулсан, машин механизмын зардлыг 2002 онд тогтоогдсон жишиг үнээр явж байгаа нь тендерт оролцогч байгууллагуудад ихээхэн бэрхшээлтэй байгааг шүүмжлэв. Мөн тендерийн төсөв нь хийж байгаа ажилдаа хүрэлцэхгүй, компани ашиггүй, ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байгааг хатуухан шүүмжиллээ.
    Харин Барилга корпорацийн Ерөнхийлөгч Л.Шагдаррагчаа Барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн тогтолцоог бүрэн шинэчилж олон улсын түвшинд хүргэх шаардлагатай байгаа талаар санал оруулсан бол ЗТБХБЯ-ны сайдын тушаалыг ХЗДХ-ийн сайд зөвшөөрөхгүй бол ямар ч сайхан жишиг үнэ гаргаад нэмэргүйг тайлбарлалаа. Учир нь ЗТБХБЯ-ны сайдын тушаалыг ХЗДХЯ хянаж баталгаажуулсанаар хүчинтэй болдог.
     Нийслэл өргөө ХХК-ийн эдийн засагч А.Энхчимэг барилгын төсөв хийхэд тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийн талаар жишээ баримттай ярилаа. Төсвийн барилга захиалагч нар барилгын төсвийн үнэлгээг дардаг талаар болон орчин үеийн барилгын ажлын үнэлгээ одоогийн мөрдөгдөж байгаа төсвийн үнэлгээнд байдаггүй, социализмын үеийнхээрээ байгааг шүүмжиллээ. ЗТБХЯ, ГХБГЗЗГ-ынхан Барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлтэнд ААН байгууллагууд санал ирүүлдэггүй талаар ярьж, цаашид ТББ, ААН-үүдийн саналыг байнга хүлээн авч дэмжиж ажиллана гэдгээ илэрхийлэн, эхний ээлжид машин механизмын зардлын жишиг үнэ болон нэмэгдэл зардлын хувийг нэмэгдүүлж, тун удахгүй барилгын төсвийн норм, үнэ бүрдэлтийн шинэчлэлтийг хийнэ гэдгээ мэдэгдлээ.
     Энэхүү уулзалтанд ирсэн компанын удирдлагууд Барилгын ТББ-уудыг идэвх санаачилгатай ажиллаж, барилгачдынхаа эрх ашгийг хамгаалж, тулгарч буй асуудлыг холбогдох Төрийн байгууллагуудад санал тавихыг шаардаж байлаа.

 

Холбоотой мэдээ