Иргэд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Иргэд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

     Төрийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа иргэдэд тэр бүр нээлттэй байдаггүй. Тэгвэл Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй “Шинэ бүтээн байгуулалтын” хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, гэр хорооллын барилгажилт, 2010-2016 онд баригдах хотхон, хороолол, орон сууц мөн инженерийн шугам сүлжээний хангамж, эх үүсвэрийн талаар иргэд олон нийт үйлчлүүлэгчиддээ ажлаа танилцууллаа.
    Мөн “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн талаар танилцуулга мэдээлэл хийсэн. Үүнд: Хот төлөвлөлт, эрчим хүч, инженерийн дэд бүтэц, авто замын сүлжээг олон улсын жишигт хүргэх, хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, иргэдийг ажлын байраар хангах замаар улсын хэмжээнд тулгараад байгаа эдийн засаг, нийгмийн бэрхшээлтэй асуудлуудыг цогцоор шийдэн хөгжлийг жигд хангах, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь ханган баталгаажуулахад онцгой үүрэгтэй болохыг онцолсон. “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийн үеэр тус газраас үзүүлж буй ажил үйлчилгээний талаар иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.
 

 

Холбоотой мэдээ