2013 оноос хойш газар олгохгүй !!!

2013 оноос хойш газар олгохгүй !!!

Монгол Улсын иргэн өрхийн хэрэгцээндээ зориулж 0,7 га газрыг өмчлүүлэх хууль гарсанаас хойш өнөөдрийг хүртэл улсын хэмжээнд 143 мянга гаруй иргэн л газраа хуулийн дагуу өмчилж, өөрийнх болгожээ. Анх өрхийн хэрэгцээнд зориулж өмчлүүлж байсан газрыг иргэн тус бүрд болгож хууль өөрчлөгдсөнөөр бичиг баримт бүрдүүлэх, нэр зөрөх гэх мэт зарим нэг бэрхшээлээс болж өмчлөл удаан байна. Мөн 2013 он хүртэл газар олгох ба түүнээс хойш газар олгохгүй гэв

Холбоотой мэдээ