Барилгын компаниудыг түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглов

Барилгын компаниудыг түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглов

Хөрөнгө санхүүгийн боломжтой гэж нийслэлээс газрын зөвшөөрөл авч барилгын ажил эхлүүддэг хэрнээ ажилчдын байр, манаачийн гэр, хоолны газрууд нь

түүхий нүүрс хэрэглэдэг үзэгдэл өнөөдрийн барилгын компаниудын дүр зураг.

Уг нь боловсруулсан түлш хэрэглэх эсвэл утаа бага гаргадаг зуухаар хангах, цахилгаанд холбож асуудлаа шийдэх боломж тэдэнд бүрэн бий. Иймээс нийслэлийн ЗДТГ-аас эхний ээлжинд барилга барьж байгаа аж ахуйн нэгж болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг түүхий нүүрс түлүүлэхгүй байх шийдвэрийг гаргасан байна.

Нийслэлийн агаарын бохирдлын дийлэнх хэсгийг гэр хороолол, автомашин, том жижиг уурын зуухнууд бүрдүүлдэг. 2011 -2012 онд нийслэлийн агаарын бохирдлыг 30 орчим хувиар бууруулах зорилго тавьж, гэр хорооллын айл өрхийг бүсчлэн бүрэн шаталттай зуух, шахмал түлшээр хангах, бага оврын уурын зуухуудыг татан буулгах зэргээр боломжит бүхий л аргыг эрэлхийлж буй.
Улаанбаатар бол дэлхийн хамгийн хүйтэн цаг агаартай нийслэлийн нэг, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч, доктор Н.Сайжаагийн судалснаар Улаанбаатарын агаар дахь тоосонцор зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 18 дахин их байгаа аж.

Харамсалтай нь, энэ ажилд аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо бага учраас дээрх шийдвэрийг гаргасан байна. Эл шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд хуульд заасны дагуу торгох арга хэмжээ авах аж. Бүр болохгүй бол үйл ажиллагаа явуулах зрхийн зөвшөөрөлтэй нь ярихаар болжээ.

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас өнгөрсөн долоо хоногт агаарын бохирдлыг бууруулахад сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй аж ахуйн нэгжийн судалгааг дүүрэг бүрээр гаргаж, 300 гаруй объектод мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн байна. Үүний үр дүнд 150 объект түүхий нүүрс түлэхгүйгээр халаалтаа шийдвэрлэж чаджээ.

Монголын үнэн

Холбоотой мэдээ