Барилга, сантехник, цахилгаан угсралтын болон зураг төслийн бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж, компаниудад

Барилга, сантехник, цахилгаан угсралтын болон зураг төслийн бүх байгууллага, аж ахуйн нэгж, компаниудад

Сургалтын тухай

          Зам, Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын сайдын 2011 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 95 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын төсвийн томсгосон норм жишиг үнэлгээ” /БД 81-107-11/, “Барилгын төсвийн томсгосон норм, жишиг үнэлгээг хэрэглэх дүрэм” /БД 81-108-11/-ийг ашиглан барилгын төсөвт өртгийг хэрхэн тооцох талаар сургалтанд урьж байна.
Сургалт 2011.11.28-2011.12.02 –ныг дуустал явагдана.

           
 Лавлах барих утас: 311808, 329789
 
Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Их тойруу-1, Баруун 4 зам, Сургалт, Судалгаа, Хөрөнгө Оруулалт, Барилга захиалагчийн Албаны III давхарт 302 тоот
ГХБГЗЗГ-ын ТБНН-ын хэлтэс

Холбоотой мэдээ