Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай

Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай

Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ батлах тухай, Барилгын тухай хуулийн 5.1.7 -д заасныг үндэслэн Монгол улсын засгийн газраас Тогтоох нь.

 

Холбоотой мэдээ