Хот байгуулалтын үзэсгэлэнг үзэх гэсэн иргэд их байна

Хот байгуулалтын үзэсгэлэнг үзэх гэсэн иргэд их байна

 

     Монгол улсын Засгийн газраас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажлынхаа явцыг иргэдэдээ танилцуулах ажлыг зохион байгуулсаар байна. Одоо Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, Налайх, Багахангай дүүргийн хороо бүрээс ирсэн иргэдийн төлөөлөл болох 85 гаруй иргэд “Хот байгуулалтын үзэсгэлэн” үзэж нийслэлийн хот байгуулалт, төлөвлөлттэй танилцлаа. Чингэлтэй дүүрэг хариуцсан архитектор Т.Ганзориг, дулааны инженер Б.Цэрэнбалжид нар “Дэнжийн-1000”, “МҮОНРТ”, “Тасганы овоо” орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, дэд бүтцийн хангамж, гэр хорооллын барилгажилтын талаар мэдээлэл хийсэн.
    Үзэсгэлэнг сонирхохоор ирсэн иргэд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол, зам тээврийн хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөө үзүүлэх метроны талаар мөн дүүргийнхээ 5-р хороонд ямар барилга төлөвлөгдөж байгаа болон орон сууцны хорооллын доторх тохижилтын талаар илүүтэй асууж тодруулсан юм.
    Мөн энэ үеэр “Хот байгуулалтын үзэсгэлэн”-г 1921 оноос өнөөг хүртэлх хотын хөгжлийг харуулсан фото зураг, Улаанбаатар хотын 2020 он хүртлэх хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөө, 30 гаруй хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, тус бүрд нь дэлгэрэнгүй танилцуулсан үзмэр, Шинэ хорооллуудын макет, Хотын инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний схем, Хотын одоогийн байдал ирээдүйн төлөвлөлт зэрэгтэй танилцсан юм.

 

 

Холбоотой мэдээ