Инновацийн тухай хуулийн төслийг танилцууллаа

Инновацийн тухай хуулийн төслийг танилцууллаа

Инновацийн тухай хуулийн төслийг танилцуулах уулзалт өнөөдөр ШУТИС-ийн шинэ номын санд боллоо.

Мэдлэгийг баялаг болгохыг инноваци гэж ойлгох ба  инновацийн үйл ажиллагаа нь  шинэ санаа, шинэ мэдлэгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн, технологи, ажил, үйлчилгээг бий болгож зах зээлд нийлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ юм.

Манай улсын эдийн засаг уул уурхайн салбараас шууд хамааралтай, экспортын бүтээгдэхүүний технологийн агууламж бага, эсхүл байхгүй, технологийн хэт хоцрогдол  аж үйлдвэрийн дийлэнх салбарт нүүрэлсэн, бүс нутгуудын хөгжлийн түвшин болон тэнд амьдарч байгаа иргэдийн орлогын ялгаа цаашид улам ихсэх хандлагатай байгаа өнөөгийн нөхцөлд уг хууль гарах гэж байгаа нь цагаа олсон явдал болж байна. Инновацийн тухай хуулийн төсөлд:

-Инновацийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, инновацийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогч бусад байгууллага, орон нутгийн эрх үүргийг зааж өгсөн.

-Инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ялангуяа хамгийн үр ашигтай хэлбэр болох Шиннжлэх ухааны паркийг байгуулах, удирдах, үйл ажиллагааг явуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан,

-Инновацийн үйлдвэрлэлийг дагнан явуулах аж ахуйн нэгж буюу гарааны компани /старт-ап/-ийн талаар, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн эдийн засгийн хөшүүрэг, дэмжлэгийн хэлбэр, төрлийг зааж өгсөн,

-Инновацийн төсөл, үйл ажиллагаа, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн аргаар дэмжихэд чиглэсэн венч сан, засгийн газрын тусгай сан болох инновацийн санг байгуулж ажиллуулах талаар тусгай бүлэг болон дагалдах хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан,

-Олон жилийн турш татвар төлөгчид – төсвийн хөрөнгөөр манай их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд дээр хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажлаар бий болсон, зах зээлийн шаардлага хангасан, эрэлттэй байгаа үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж ашиглах асуудлыг тусгажээ.

Энэхүү хууль батлагдсанаар шинэ мэдлэг, технологийг бий болгох, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэн ашиглах замаар нийгмийн баялаг бүтээх үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, зохицуулах эрх зүйн орчин бүрдэх юм. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага болон хувийн хэвшлийн хоорондын хамтын ажиллагаа идэвхжиж инновацийн старт-ап компаниуд олноор бий болж шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаа бэхжинэ.

Инновацийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн шинэ эх үүсвэрүүдийг бий болгож эрдэмтэн судлаачдын ажлын үр дүнг бодитойгоор үнэлэх, урамшуулах тогтолцоо бүрдэж, тэдэнд нэмэлт орлогын эх үүсвэр бий болгох боломж бүрдэх юм.

Үндэсний Хөгжил, Шинэтгэлийн Хороо

Холбоотой мэдээ