Барилгын зураг төслийн компаниуд “Лира 9,6” программыг гардан авлаа

Барилгын зураг төслийн компаниуд “Лира 9,6” программыг гардан авлаа

       Олон улсын жишигт нийцсэн барилгын зураг төслийн “Лира 9,6” программыг зураг төслийн 12 компани хөнгөлөлттэй үнээр гардан авлаа. Энэ программ нь манай улсад нэвтрэн ашиглагдаж байгаа ч ихэнх компаниуд  хуурамч программ ашиглаж байсан байна. Программыг “Лира софт” компанийн монгол дахь албан ёсны дистрибьютерээр “BT” ХХК ажилладаг. Монголын Барилгын инженерүүдийн холбоо тус үйл ажиллагааг зохион байгуулсан бөгөөд барилгын мэргэжилтэй холбогдох бүхий л үйл ажиллагааг явуупдаг инженерүүд болон байгууллагуудыг нэгтгэн тэдгээрийн мэдлэг, мэргэшлийг хөгжүүлэх, мэдээллээр хангах зорилготой төрийн бус байгууллага юм. МУ-ын ЗГ-ын 2009 оны 157-р тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд албан ёсны лицензтэй “Лира 9,6” программыг зураг төслийн байгууллагууд хэрэглэж байгаа ажээ.

Холбоотой мэдээ