Төрийн байгууллага иргэддээ ажлаа танилцуулж байна

Төрийн байгууллага иргэддээ ажлаа танилцуулж байна

     Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа иргэдэд ил тод биш гэж багагүй шүүмжлэлд өртдөг. Тиймээс Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар сар бүр “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийг зохион байгуулдаг уламжлалтай.
    Энэхүү өдрүүдийн хүрээнд Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын бүс болон барилга барихыг хориглосон газруудын байршил чиглэлээр иргэд, үйлчлүүлэгчиддээ танилцуулага мэдээлэл хийж байгаа юм. “Ажлаа танилцуулах өдрийн хүрээнд” нийт 35 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл мэдээлэл авсан бөгөөд Нийслэлийн Барилга, Хот Байгуулалтын үзүүлж буй ажил үйлчилгээний талаар иргэд сэтгэл хангалуун байна.
“Ажлаа танилцуулах өдөр” 2012 оны 02 сарын 13-23-ний өдрүүдийг хүртэл зохион байгууллагдах юм.
 

Холбоотой мэдээ