Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой эрх зүйн мэдээлэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлтэй холбоотой эрх зүйн мэдээлэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн талаар мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Татах гэсэн үгэн дээр дарж холбогдох лавлагаа, товхимол, номоо татаж аваарай.

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл үйлчилгээний бүрдүүлэх бичиг баримтын лавлагаа УБЕГ 1.58 MB   Татах

 

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль, тогтоомж, журмын товхимол УБЕГ 10.4MB   Татах
Иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлах ном УБЕГ 235MB   Татах

Холбоотой мэдээ