Барилгын салбарт үнийн хөөс нүүрлэх үү?

Барилгын салбарт үнийн хөөс нүүрлэх үү?

      Барилгын салбарт үнийн хөөс үүсэх аюул нэмэгдсээр байгааг Дэлхийн банкнаас анхааруулж байна. Өмнө нь 2004-2008 оны хооронд эрдэс баялгийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалж эдийн засагт орж ирэх мөнгөний урсгал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор барилгын салбарт үнийн хөөс бий болж байсан.

     Харин өнөөдрийн байдлаар барилгын салбарын жилийн өсөлт 67 хувьтай байгаа бөгөөд энэ нь  2 дугаар улирлын 38 хувийн өсөлтөөс өндөр байна.

     Өнгөрсөн жилээс эхлэн барилгын гол материалын үнэ огцом нэмэгдсэн ба орон сууцны үнэ мөн өссөөр байна. Гэхдээ ДНБ-д эзлэх барилгын салбарын хувь бага байгааг судалгаа харуулж байгаа аж.

 

Эх сурвалж: МИК

Холбоотой мэдээ