Та орон сууц шинээр худалдан авсан бол татварын хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй.

Та орон сууц шинээр худалдан авсан бол татварын хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй.

Хэрвээ иргэн та орон сууц шинээр худалдан авсан аль эсвэл оюутан хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлж барагдуулсан бол татварын хөнгөлөлт эдлэх эрхтэй юм.

2 сарын 15-ныг хүртэл шаардлагатай баримт материал бүрдүүлсэн иргэдийг хүлээн авч дуусах учраас өөрийн оршин суугаа дүүрэгтээ хүсэлт, матөриалаа бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.

Оюутны төлбөрийн татварын хенгөлөлтөд их, дээд сургууль», коллеж, мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвд сурч буй V оюутан бүр хамрагдах боломжтой. Одоогийн байдлаар Нийслэлийн татварын хэлтэс татварын хөнгөлөлт эдлэх хүсэлтэй иргэдийн хөлд дарагдаад байгаа бөгөөд мэргэжлийн хүний хэлснээр бол "Иргэд банкны картын дугаараа буруу бичих, цээж зураг дутуу, материалаа нотариатаар батлуулахгүй байх зэрэг алдаа гаргадаг.

Тиймээс маягт дээр бичсэн бүх бичиг баримтыг бүрдүүлж ирвэл чирэгдэл, хүндрэл учрахгүй" гэжээ. Тиймээс иргэд харъяа дүүрэг, хорооноосоо татварын хөнгөлөлтийн талаар мэдээлэл авч, холбогдох бичиг баримтуудыг цуглуулснаар татварын хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой юм.

Лавлах зүйл байвал http://mta.mn/pages/80 эндээс үзнэ үү.

 

Холбоотой мэдээ