Барилгын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Барилгын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
Барилга угсралт, Зураг төсөл, Барилгын материалын үйлдвэрлэл, Өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд:
Тусгай зөвшөөрлийН гэрээний үүргээ биелүүлж 2011 оны II улирлын тайлангаа 2011 оны 7-р сарын 10-ны дотор батлагдсан маягтын дагуу ирүүлнэ үү.
Жич: /Нэмэлт маягтад анх үүсгэн байгуулагдсанаас хойш хийсэн ажлаа бичнэ./
Хугацаа хоцорсон тайланг авахгүй.
Барилга угсралт:БМ-6, БМ-7, БМ-18, БМ-21, БМ-22, БМ29, нэмэлт маягт.
Өргөх байгууламж: БМ-8, БМ-20, БМ-21, БМ-22, БМ-30, нэмэлт маягт.
Зураг төсөл: БМ-3, БМ-4, БМ-5, БМ-16, БМ-21, БМ-22, БМ-27, БМ-28, нэмэлт маягт.
Барилгын материалын үйлдвэрлэл: БМ-1, БМ-2, БМ-15, БМ-21, БМ-22, БМ-25, БМ-26, нэмэлт маягт. Эндээс  НЭМЭЛТ МАЯГТ ТАТАХ_.

Холбоотой мэдээ