ХОТЫН ТӨВ ГУДАМЖ ӨНГӨ ЗАСЛАА

ХОТЫН ТӨВ ГУДАМЖ ӨНГӨ ЗАСЛАА

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 798 дугаар захирамжийн дагуу Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөөний дагуух барилгажилтын өнгө үзэмж, хаяг рeкламны нэгдсэн загвар зураг төсөл боловсруулах гүйцэтгэгчийн тe ндер зарлаж, шалгарсан "Идеал групп” ХХК зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн. Батлагдсан зураг төсвийн дагуу “Улаанбаатар” их дэлгүүрээс “Цэцэг” төвийн уулзвар хүртэл нийт 11 барилгын өнгө үзэмжийг сайжруулах, нэг загвараар засах ажил хийгдэж байна. Сэргээн засварлах ажлыг шууд гүйцэтгэх гэрээ 18 компанитай байгуулж, 6-р сарын 26-нд ажлаа эхлүүлсэн бөгөөд Үндэсний их баяр наадмыг угтаж 7-р сарын 8 нд албан ёсоор дуусаж хүлээлгэн өгөх юм.

Холбоотой мэдээ