ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын Хот төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн дарга Р.Баяр, Тамгын хэлтсийн дарга Т.Буянжаргал, хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Ч.Бадамханд, хуулийн мэргэжилтэн Я.Болор, гэрээ эрхийн мэргэжилтэн Д.Баярмаа, газар зохион байгуулагч Д.Уранцэцэг, архитектор Ч.Рэгзмаа, мэргэжилтэн О.Баярмаа, Д.Уранбайгаль нар “Korea Mongolia Global Group”-ын БНСУ-ын нийслэл Сөүл хотод зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдаад ирлээ.

Тус сургалтын зорилго нь БНСУ-ын Төрийн албаны тогтолцоо, Төрийн захиргааны бүтэц, зохион байгуулалтын талаар онол арга зүй, Нутгийн өөрөө удирдах ёсны талаарх туршлага судлах байсан. Энэ чиглэлээр Ыимьпен дүүргийн ИТХ болон Захиргааны үйл ажиллагаатай танилцсан. Мөн Сургалтын хөтөлбөрт багтсан “Kunil Ingineerring” компаний боловсруулсан 9 Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй газар дээр нь очиж танилцсанаас гадна “Korea Land Development and Housing” корпорацийн шинэ төлөвлөлт, дахин барилгажилтын ажилтай танилцжээ. Солонгос улсын бүтээн байгуулалт 1980 оноос эрчимтэй хөгжсөн бөгөөд Ерөнхий төлөвлөгөөг 20 жилээр хийдэг харин ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 10 жил тутам хийгддэг байна. Төлөвлөлтийн дагуу нэг хорооллыг 10 жилийн хугацаанд барилгажуулдаг гэнэ. Ингэхдээ ногоон байгууламж эко хотхоны тал дээр ихээхэн анхаарал хандуулдаг болохыг онцолсон.

Холбоотой мэдээ