НБХБТГАЗАР АЖЛАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

НБХБТГАЗАР АЖЛАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар сар бүр үйчлүүлэгч, олон нийтэд ажлаа танилцуулдаг уламжлалтай. Тэр ч утгаараа ил тод, нээлттэй, үнэн бодит мэдээллээр иргэдийг хангах үүднээс өчигдөр буюу 2011 оны 7-р сарын 5 нд “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийг зохион байгууллаа.“Хангарьд” ордоны Хот байгуулалтын үзэсгэлэнд зохион байгуулагдсан “Ажлаа танилцуулах өдөр”-ийн үеэр 2011 оны эхний хагас жилийн байдлаар хийгдсэн ажлын явц, үр дүнг танилцуулсан.  Тухайлбал “Хот төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь”, “2011 онд зарлагдсан хэсэгчилсэн Ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц”, “Улаанбаатар хотын нийтийн зориулалттай орон сууцыг газар хөдлөлийн тэсвэрлэлтээр нь паспортжуулах ажлын явц”, “Нийслэлд шинээр нэмэгдсэн хороодын талаар” танилцуулга мэдээлэл хийлээ. Үйлчлүүлсэн иргэд өөрийн оршин сууж буй дүүргийнхээ хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон гэр хорооллын барилгажилтын талаар илүүтэй сонирхож, архитектор мэргэжилтнүүдээс тодруулга авсан.

Холбоотой мэдээ