Үнэ: 110 сая

7 буудлын эцэст үйл ажиллагаа явуулж болох нүүрэн талын 2 айлийн хашаа байшан  зарна

Утас: 96661923, 98661246

Үнэ: 110 сая

Холбоотой мэдээ