Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны 2011 оны ээлжит цугларалт болно.

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо нь оны ээлжит цугларалтаа 2011 оны 6-р сарын 16-19 ний  өдрүүдэд  Улаанбаатар хотноо зохион байгуулна.

Холбоотой мэдээ