Нийслэлийн хуучин барилга.....

              Хот гэдэг өөрийн жамаар хөгжиж, амьдралын сайн мууг хослуулсаар оршдог. Уг нь манай нийслэлийг дэлхий нийтэд залуу хот хэмээн тодотгодог. Энэ нь хүн амынх нь насжилтаар тодотгосон хэрэг. Эдүгэ манай нийслэл 371 “нас”-ыг зооглоод буй. Түүнийг дэлхийн хотуудтай харьцуулахад залуу хотуудын тоонд багтах нь зүй ёсны хэрэг юм.

Гэвч Улаанбаатарыг “залуу” гээд тодотгочихоор зүйл үнэндээ алга. Ёстой л ахмадуудын хэлдгээр “хүүхдээрээ хөгширчихсөн” байх юм. Залуу хотыг ийнхүү хөгширөхөд хамгийн их нөлөө үзүүлж буй зүйл бол хуучирч муудсан барилгууд. Хүн амьдрах, үйлчилгээ явуулах боломжгүй гэдэг нь тогтоогдсон барилгууд өнөөдрийг хүртэл Нийслэлд амь бөхтэй байсаар л байна. Өнөөгийн нөхцөлд эдгээр барилгыг буулгаж, оронд нь шинээр чанартай, барилга барих нь хамгийн чухал юм.

Холбоотой мэдээ