Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал


 

 

       Tусгай зөвшөөрлийн материалыг бүрдүүлэхдээ Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Барилгын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг судласны үндсэн дээр доорхи материалыг бүрдүүлэхийг зөвлөж байна.

Хавсаргах материал: Өргөдөл, материалыг албан бичгийн хамт ирүүлнэ.

1. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар;
2. ИТА-ын иргэний үнэмлэх, дипломын хуулбар, мэргэжилтэй ажилчдын мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан хувь /шаардлагатай бол  эх  хувийг авчирна/;
3. Тээврийн хэрэгслэлийн гэрчилгээний хуулбар, түрээслэдэг бол түрээсийн гэрээг, гэрчилгээний хуулбарын хамт хавсаргах;
4. Орон нутгаас хүсэлт гаргаж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн аймгийн  Барилга, хот байгуулалтын албаны тодорхойлолт гаргуулж хавсаргана.
5. Теодолит, нивеллир болон бусад хянан шалгах багаж хэрэгслийг баталгаажуулсан баримтын хуулбар;

6. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол ГХОГХА-ын сертификатын хуулбар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын тодорхойлолт , гадаадын иргэдийн паспорт, мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар, орчуулгын хамт нотариатаар баталгаажуулсан хувийг хавсаргана; (Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь хувь хүмүүсийн нэр дээр хөрөнгө оруулсан гэрчилгээтэй бол хүлээж авахгүй).

 

 

Холбоотой мэдээ