Үлгэр жишээ барилга, хот төлөвлөлтийн зарчмын тухай танилцууллаа

Үлгэр жишээ барилга, хот төлөвлөлтийн зарчмын тухай танилцууллаа

Аливаа улс орон, хот сууринд орон сууц, үйлдвэр үйлчилгээ, оффисийн барилгыг Махараша Стхапатья Веда буюу уран барилгын ухааны зарчмын дагуу төлөвлөснөөр тэдгээрт ажиллаж амьдарч буй иргэдийн эрүүл мэнд болон сайн сайхан амьдрах нөхцөл бүрддэд тухай танилцуулах уулзалт боллоо. Энэ уулзалтыг Махаришийн чанадаас халих бясалгалын төвийн тэргүүн Г.Бат-Эрдэнэ, Барилгын зөвлөх инженерүүдийн холбооны тэргүүн В.Ганбаатар болон тус бясалгалын олон улсын төвийн бүсийн зохицуулагч Ража Том Стенли нар зохион байгуулж Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт төлөвлөлтийн газрын болон Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн архитектор мэргэжилтнүүд оролцсон.

Махаришийн Стхапатья Веда уран барилгын ухаан нь сансарын болон байгалын хуулийн зохицлыг хангасан байшин барилга, хот суурин төдийгүй улс орны нийслэлийг эртний уран барилгын хот төлөвлөлтийн зарчмаар бүтээн босгох, хүн бүрт эрүүл мэнд, аз жаргалыг авчрах барилга байгууламжийг төлөвлөх хамгийн эртний төгс төгөлдөр ухаан гэнээ.

Холбоотой мэдээ