Мэргэжлийн зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан боллоо

Мэргэжлийн зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан боллоо

Барилгажилт, газар зохион байгуулалт, дэд бүтцийн хангамж болон орчны эрүүл ахуйн талаар техникийн нэгдсэн шийдэл, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах эрх бүхий Мэргэжлийн зөвлөлийн 8 дугаар хуралдаан 2011 оны 05-р сарын 10-ны өдөр нийслэлийн Нутгийн захиргааны “Хангарьд” ордны 14 давхарын хурлын танхимд боллоо.

Мэргэжлийн комиссын энэ удаагийн хуралдаанаар “Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Улаанбаатар хотод баригдах авто замын байгууламжийн трассын 59 байршил, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2011 оны зорилтод тусгагдсан Такси зогсоолын 12 байршил, Хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу боловсруулсан Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах Гал унтраах ангийн 12 байршил, улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдах барилга байгууламжийн 12, нэмэлтээр 5, нийт 100 барилга байгууламжийн байршилд инженерийн хангамж, эрүүл ахуй, галын аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудлаар мэргэжлийн дүгнэлт, техникийн нэгдсэн шийдэл гаргахаар хуралдсан.

 

Үүнээс 56 авто зам, гүүрийн байгууламж, явган болон авто машины нүхэн гарц, 10 таксийн зогсоол, 7 гал унтраах анги, сургалтын бааз, 12 улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдах сургууль, хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн нэгдсэн цогцолбор барилга нийт 85 асуудал шийдвэрлэгдэж, техникийн нөхцөл олголоо. Дараагийн буюу Мэргэжлийн зөвлөлийн 9 дүгээр хуралдаан 2011 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр 10.00 цагт Нийслэлийн нутгийн захиргааны “Хангарьд” ордны 14 давхарын хурлын зааланд болно.

Холбоотой мэдээ