Улаанбаатар хотод 75000 орон сууц барина...

Улаанбаатар хотод 75000 орон сууц барина...

Барилгын үйлд­вэр­лэлийг дэмжихийн тулд тат­­варын уян хатан бодлого чухал гэж Засгийн газраас үзэж байна.
«Зуун мянган айл» орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэг­жүүлэх, төр, хувийн хэвш­лийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах үндэсний хороог шадар сайдаар ахлуулан бай­гуулсан. Сар гаруй хугацаанд үн­дэсний хороо ажиллаж, нийт 18 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатайг он­цолжээ.
Энэ онд Засгийн газар «Хөгжлийн банк»-аар дамжуу­лан 800 тэрбум төгрөгийн бонд гаргах юм. Энэ бондоос 2011 онд 350 орчим төгрөгийг нь орон сууцны барилга байгууламжийг барьж байгуулахад зориулахаар шийд­вэрлэжээ.  Үүнээс 166,6 тэрбум төг­рөгөөр 5-7 орчим мянган айлын орон сууцыг барьж, иргэдэд олгох асуудлыг хэлэлцсэн байна.
Уг хөтөлбөрт анх орон сууцанд орохоор өргөдөл хүсэлтээ гаргасан иргэд, мөн 50 метр квадратаас доош талбайтай бага хэмжээ­ний орон сууц шаардлагатай байгаа, амьжиргааны хувьд дунд буюу дундаас доош ор­логотой иргэдийг анхаарч үзэх ёстой гэсэн чиглэлийг баримтлан, холбогдох шийд­вэрийг ч гаргажээ.
Мөн 170 орчим тэрбум төгрөгөөр орон сууцны ба­рилга байгууламж барих, дэд бүтцийг бүрдүүлэх аж­лыг хийж эхэлснээр 75 мян­ган айлын орон сууц барих, Улаанбаатар хот болон айм­гийн төвүүдэд шинээр дэд бүтэц бий болох аж. Ингэс­нээр орон сууцны үнэ төлбөр ч хямдрах боломж бүрдэж байгаа юм.

Холбоотой мэдээ